# 09128000922

کیک عروسی

کیک عروسی به دلیل اینکه در بخش مهمی از مراسم حضور دارد باید با دقت و زیباشناسی دقیق و سطح بالا انتخاب شود. کیک عروسی هم باید زیبا و متناسب با مراسم باشد و هم کیفیت و طعمی واقعی داشته باشد...
کیک عروسی مثل یک ماکت خوردنی است. زیبایی در آن همان اندازه اصل است و اهمیت دارد که خوشمزگی و کیفیت تهیه اش. بنابراین نمی توان سرسری و یا از روی در نظر گرفتن یکی از این دو فاکتور(زیبایی و طعم) به تنهایی، کیک را انتخاب کرد. اعتماد به سفارش گیرنده و اطمینان از توجه و دقت او و حرفه ای بودن و تجربه اش در سفارش کیک عروسی بسیار اهمیت دارد. کیک عروسی فقط یک خوردنی شیرین میان شیرینی های دیگر نیست، بلکه بخشی مهم از مراسم است.
استفاده از دکوراتورهای حرفه ای، با ایده هایی متفاوت و خلاق باعث شده تا ما به کیک عروسی نگاهی همچون یک مجسمه هنری داشته باشیم. این مجسمه هنری تنها یک مجسمه ساده نیست. بلکه یک اثر هنری خوشمزه است که قطعاً کمی میان وسوسه نگاه کردن آن تا ابد با وسوسه خوردن آن تا آخر دچار چالش خواهید شد.