# 09128000922

فینگر فود

در مراسم عروسی اغلب از مهمانان با خوردنی های سنگین و غذاهای ایرانی و گاه فرنگی مجلسی پذیرایی می شود. اما فینگر فود و پیش غذا می توان بخش متفاوتی از مهمانان شما که به خوردن غذای سنگین عادت ندارند سر شوق آورد، این بخش هیجان انگیز شامل دو نوع می شود...
فینگر فود شامل خوردنی های کوچک و جذاب است با طعم های متنوع و طراحی زیبا. این پذیرایی به خصوص برای مهمانانی که از جشن عقد تا نزدیک انتهای مهمانی که غذا سرو می شود حضور دارند هیجان انگیز و انرژی بخش است. فینگر فود دو نوع است گرم و سرد.
فینگر فود سرد اغلب با تزئین و به تعداد مهمانان سر میزها گذاشته می شود تا به راحتی در کنار میوه و شیرینی قابل استفاده باشد. فینگر فود گرم نیز به تناوب در طول مراسم توسط مهمانداران سرو می شود. با استفاده از فینگر فود و پیش غذاهای متنوع آن هم با موارد جذابی که اغلب آدمها دوستشان دارند، مراسم پر می شود و از نظر پذیرایی مجلل و همه چیز تمام می گردد.  فینگر فود گرم می تواند شامل شاه میگو، استیک جوجه یا کباب، اسلیم کباب، ماهی و رول اسفناج و پنیر و...باشد.