# 09128000922

فیلم عروسی

امروزه با پیشرفت امکانات تصویربرداری و افزایش لوازم جانبی دوربین، فیلم عروسی می تواند به اغلب تخیلات و رؤیاهای ما درباره فیلم مراسم ازدواجمان بسیار نزدیک باشد... 
می توان به راحتی برای رسیدن به بهترین فیلم عروسی مورد نظر شما امکانات را بسیج کرد.کافی است تخیلی خلاق و ذهنی نو و جوان پشت دوربین باشد تا فیلم عروسی همان چیزی باشد که آرزویش را دارید. فیلم عروسی را با مشورت زیاد با کارشناسان امر هدایت کنید. اجازه دهید بهترین و باتجربه ترین سلیقه ها با درکی که از تفاوت دارند به افکار خاص شما و خواسته های بلند پروازانه ای که دارید پر و بال دهند و سپس ذهنیت شما را به عینیت بدل کنند. 
ابزاری چون کرین و استدی کم که به کیفیت تصاویر کمک می کند از امکانات روتین مراسم در سورینو است اما در کنار این نمای هلی شات از بالا یکی از پلان هایی است که برای شروع و پایان فیلم عروسی و جلوه داشتن فیلم بسیار کارگشا است. هلی شات علاوه بر زیبایی و در بر گرفتن مجموعه مراسم امکانی است تا به روایت و داستان فیلم عروسی شما بعد و زیبایی بیشتری ببخشد و آن را حرفه ای تر کند. 
نکته مهم دیگر حضور فیلم هایی از روند پیش از عروسی، آماده شدن و وضعیت روزمره و تلاشهایی است که پیش از عروسی توسط عروس و داماد صورت می گیرد. می توان به گسترش فیلم به این روزهای پیشین خاطرات شیرین و شاد و پر هیجان آن روزها را به طور واقعی ثبت کرد و فیلمی کامل از روند انجام عروسی داشت. فیلمی خاطره انگیز که با اضافه کردن داستانها و نقاط عطف مختلف می تواند جامع و زیباتر شود.