# 09128000922

عکس عروسی

اما چقدر این ثبت شدن در شب عروسی اهمیت دارد! عروسی یک شب است و تصاویر عروسی هزاران هزار شب! هر روز پیش چشم خود هستید! هر صبح ممکن است چشمتان به تصویر خودتان در آن شب مهم باز شود...

اینهمه وسواس که اغلب زوجها روی عکس ازدواج خود دارند واقعاً بیهوده نیست. آدم باید تصویر خودش را دوست داشته باشد تا بتواند پیش چشمان خود و همسرش هر روز به سمت آن چشم بگشاید. تکرار سرمنشأ ملال است، هر چه متفاوت تر و هر چه کمتر تکراری یعنی دور نگه داشتن ملال و خسته نشدن از یادآوری یک شب نورانی.
خیلی ها علاقه دارند که عکس های پیش از عروسی مفصلی داشته باشند. امکان عکس برداری با لباسهای مختلف در روزهای پیش از عروسی از مواردی است که هم از فشار روز اصلی کم می کند و هم به فراقت و آمادگی بیشتر برای عکس برداری کمک می کند. یکی از انتخابهای جالب توجه داشتن مجموعه ای از عکس های زیبا با لباس های متفاوت اما راحت و اسپرت است. چیزی که به منظومه تصاویر ثبت شده در عروسی گستردگی، زیبایی و صمیمیت می بخشد.