# 09128000922

شمع آرایی

شمع آرایی یکی از امکانهایی است که با وجود اینکه در ظاهر جزئی به نظر می رسد و گاه عروس و داماد آن را فراموش می کنند اما تأثیری انکارنشدنی و بسیار پر رنگ در زیباسازی فضا و مکان عروسی دارد و به تصاویر قدرت بیشتری می دهد...

تا به حال شده است فیلمی را ببینید که از عشق بگوید و شمعی زینت مجلس عشق نباشد؟ شمع آرایی یکی از  عناصر ملیح و ظریف برای زیبا کردن جشن و حتی نورپردازی جشن است. بله نورپردازی امری است که احتیاج به قدرتی بیشتر از شمع دارد، نیازمند تجهیزات فنی قوی و سالم است که سورینو از این جهت انتخابی تضمینی است، اما علاوه بر این نور شمع مراسم شما را تلطیف می کند، شمع آرایی می تواند به سفره عقد  و جایگاه عروس و داماد سایه ببخشد و همچنین در تصاویر ثبت شده زیبایی نور خود را ماندگار و همیشگی کند. همچنین کمک می کند که با تنوع در فضا، تشریفات عروسی و مکان آن جلوه بیشتری داشته باشد.
شمع آرایی از جمله نکاتی است باز بنا به نوع شمع، جنس شمعهایی که به کار می رود میزان مجلسی بودن یا رنگی بودن و حجم و گونه ای که مورد نظر است متغیر است. این بسته خدماتی به میزان وقت، سرمایه و از سوی دیگر سلیقه وابستگی دارد.