# 09128000922

سفره عقد

سفره عقد نقطه ای است که عروس و داماد در بستر آن ازدواجشان را ثبت می کنند. نیاز است که سفره عقد زیبا باشد، اولین تصاویر از اولین دقایق زندگی مشترک در اینجا ثبت می شود…
سفره عقد علاوه بر زیبایی و شکوه، باید با شناخت و سلیقه همراه باشد، تا چشم نواز باشد و آن لحظات زیبا را آرام و دلپذیرتر سازد. یکی از چالش های عروس و داماد در ازدواج، داشتن حق انتخاب و امکان مقایسه برای انتخاب سفره عقد است. واقعیت این است که باید سفره عقد علاوه بر تشریفات و تزئینات زیبا با ظرافت و شناختِ اندازه ها همراه باشد. یک سفره عقد شلوغ الزاماً سفره عقد زیبایی نیست و همچنین یک سفره عقد بی مایه و خلوت هم شایسته چنین جایگاه مهمی نیست. به همین دلیل باید دقت نظر و سلیقه منحصر به فرد و پخته ای پشت چینش سفره عقد باشد.
سفره عقد شبیه به یک کار هنری است. یک کولاژ که در عین زیبایی اجزا، کلیتی هماهنگ و یکپارچه را می طلبد. سفره عقد را بنا به فصلی که در آن مراسم برگزار می گردد و سلیقه میزبان می توان در فضای بیرونی و یا داخل سالن چید که هر کدام زیبایی و نظم خود را به مراسم می بخشند. اینجا علاوه بر فصل و سلیقه تعداد مهمانان و سبک پذیرایی نیز اهمیت دارد. همچنین در سفره عقد جنس ظروف(نقره یا ...) از اهمیت فراوانی برخوردار است. میزان گل آرایی و شمع آرایی نیز می تواند از موارد انتخابی باشد. از سوی دیگر جنس خود سفره که می تواند شاملِ گیپور، ترمه یا ساتن و... باشد از دیگر مواردی است که در طرح سفره و انتخاب های متنوع تر و کامل تر مؤثر اند.