# 09128000922

جایگاه عروس و داماد

 بخش مهمی از تشریفات عروسی در چینش سفره عقد و سپس جایگاه عروس و داماد ساخته می شود. جایگاه عروس و داماد از بخش های ماندگار مراسم و همچنین نقاطی است که شما به عنوان زوج در فضا و چارچوبی که می سازند، قرار می گیرید.
بیشترین عکس ها از شما آنجا ثبت می شود و همانند صحنه ای است که بازیگران اصلی در آن قرار می گیرند. بنابراین جایگاه عروس و داماد اهمیت فراوانی دارد. فضای زیبا، هم لذت حضور را به شما می دهد و هم زیبایی شما را به مهمانان¬تان هدیه می کند. جایگاه عروس و داماد نیاز به هارمونی و نظم دارد و مراقبت و دکور منحصر به فرد و ویژه، هماهنگ با خواست و سلیقه شما.
 جایگاه عروس و داماد باید به شما کمک کند تا راحت تر پذیرای مهمانانی باشید که می خواهند در کنار شما در عکس ها ثبت شوند. این جایگاه شامل جایگاهی در فضای باز و جایگاهی در فضای بسته یعنی سالن مراسم می شود. نوع گل آرایی و جنسی که برای ساخت و طراحی جایگاه استفاده می شود از مواردی است که نیاز به سلیقه و تعامل دارد. این انتخاب خود از مواردی است که بنا بر میزان اهمیت دادن و انتخابهای خود شما می تواند پر و پیمان و زیبنده تر شود.