# 09128000922

کترینگ

مراسم عروسی به نوعی مراسم عیش و لذت است. مراسمی که در آن شادترین و لذت بخش ترین چیزها اعم از خوردنی و دیدنی و شنیدنی ارائه می شود. خب در کشوری که از دیرباز معدن خوشمزه ترین غذاها با ماندگارترین طعم ها بوده است بخش مهمی از عیش عروسی مربوط به کیفیت و طعم غذا می شود...
تنوع و کیفیت باید در مورد غذای عروسی به یک اندازه مهم تلقی شود.  باید هم فراوانی و هم طعم و مزه در بهترین شکل و اندازه باشد. در هر حال خیلی از مردم غذا دوست ما مراسم را با همین غذای عروسی و کمیت و کیفیت آن می سنجند. کوچکترین اشتباه، کم کاری و سهل انگاری می تواند به کلیت مراسمی خوش سلیقه و فکر شده لطمه بزند. بنابراین داشتن تنوع در غذا، دسر، نوشیدنی ها و ارضای میل لذت جو و خوش خوراک مهمانان از اهمیت فراوانی برخوردار است. منوی اغلب تهیه کنندگان غذای عروسی مشابه و نزدیک به هم است و اینجا مهم این است که با دقت در جزئیات و تغییرات کوچک اما مؤثر و قابل توجه، غذای عروسی شما متفاوت و منحصر به فرد به نظر برسد.