# 09128000922

درباره تشریفات سورینو

جشن ازدواج مهم ترین رویداد زندگی هر فردی است.
اهمیت چگونگی برگزاری این مراسم آنجا برجسته تر می شود که یافتن رویای شما و به واقعیت تبدیل کردن آن از چالش برانگیزترین مسائل پیش روی هر مراسم عروسی است.
سورینو با شماست تا با مشاوره علمی و صحیح در دستیابی به رویای خاصتان، شما را یاری نماید.
ما با شما هستیم تا در شبی خاطره انگیز، رویای خاصتان را تجربه کنید...

روحیات و سلیقه شما طی مشاوره ای ویژه با تیم سورینو که شامل افرادی خبره با ذوق هنری بالا، تحصیل کرده و آشنا به انواع سبکهای برگزاری عروسی در ملل مختلف و اقوام ایرانی هستند شناسایی و طبق بودجه ای که به توافق رسیده پروپوزالی مبتنی بر سرویسهای درخواستی خود دریافت می کنید که در صورت تایید آن سورینو رویای توصیفی شما را اجرا و قدم به قدم تا روز موعود همراه شما خواهد بود.